Adast Slovakia

Adast Slovakia, s.r.o. je inžiniersko – dodávateľská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyššie typy dodávok pre skladovanie, výdaj a technológie ropných produktov s určením pre majiteľov a prevádzkovateľov elektrárni, skladov, čerpacích staníc a priemyselných areálov.

ADAST Engineering

Adast Engineering, s.r.o. je inženýrsko – dodavatelská společnost orientující se na vyšší typy dodávek pro skladování, výdej a technologie ropných produktů s určením pro čerpací stanice, sklady PHM, průmyslové areály, elektrárny a ostatní zařízení, která potřebují zásobovat PHM.

Adast Systems

Společnost Adast Systems, a. s. je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky technologií a zařízení pro čerpání, měření a výdej kapalných a plynných paliv a na příslušenství čerpacích stanic, jakými jsou například kompresory a vysavače.